Universitat Rovira i Virgili

Research Projects

Current Projects 2015-2019 2010-2014 2005-2009   2000-2004

CurrentCurrent and recent projects

 
Alfabetizaciones y Ocupación en la Era Digital / Literacies and the Future of Occupations (PID2021-122575NB-I00). Ministerio de Ciencia e Innovación, 2022-26.
Bones pràctiques dels intèrprets judicials: Simulacions de judicis per presentar la tasca de l’intèrpret judicial a futurs juristes i intèrprets
Competencias lingüísticas en la era digital: la mejora de la productividad y empleabilidad laboral
Ocupaciones y Lenguaje. Diseño de la escala Intensidad Lingüística del Trabajo y aplicación a los sistemas estándar de clasificación ocupacional CNO-2011, CIUO-2008 y SOC-2010
Gamifying Academic English Skills in Higher Education: Reading Academic English App Logo Erasmus Funding

La recepció de la comunicació lingüística mediada. (Grup de Recerca Consolidat)

2015-2019

   
Actualització de material docent virtual per a competències bàsiques relacionades amb la traducció

Mobility and Inclusion in a Multilingual Europe (MIME) (2014-18). Work Package 4 Mediation


WP4: Mediation (Working Documents)

Translator training observatory  

2010-2014

   
Translation Research Training: An integrated and intersectoral model for Europe (TIME- ITN 2010- 263954). EU Seventh Framework Marie Curie Initial Training Networks (ITN). 2011-2015.
Translation and Language Learning. An Analysis of Translation as a Method of Language Learning (DGT-2012-TLL), with the University of Leicester and the European Society for Translation Studies, 2012-13
The Status of the Translation Profession in the European Union (DGT-2011-TST), 2011-12.

2005-2009

   
TechLink: The Europe-Asia Localisation Technology Training Initiative. 2005-08.
Nuevas tecnologías para la profesionalización de traductores (PHB2007-0020-PC, PHB2007-0019-TA), PHB2007-0021-TA), 2008-09
Desenvolupament de materials virtuals per a nous ensenyaments de l'area de traducció (MQD 2007), 2007-09.
L'impacte de les tecnologies de traducció en el català tècnic (PBR2006), 2006-08.
Translation Studies Multi-European Doctoral Programme (TRANSPHD) . ERASMUS 1 Intensive Programme, 2005-2007. 27945 - IC - 2 - 2005 - 1 -BE- ERASMUS - IPUC - 4 (2005-08)

 

2000-2004

   
Virtualització de l'ensenyament del Departament de Filologia anglogermànica. 2004-2006. AGAUR-MQD2004
Evaluating E-learning in the Training of Translators (2002-2005) BFF-2002-03050
Development of audiovisual resources for translator training (2002-03). Application, Report
Les TIC en l'anglès inicial (2001-2002) Memòria, Final report
Estudi interdisciplinari de l'interllenguatge en l'aprenentatge a distància (anglès/català) (2000-2001). Memòria 

To the top