Universitat Rovira i Virgili

ICE Innovació Docent 2019-20

|Alt imatge|

Bones pràctiques dels intèrprets judicials: Simulacions de judicis per presentar la tasca de l'intèrpret judicial a futurs juristes i intèrprets

El multilingüisme cada vegada és més present i genera reptes a la nostra societat en àmbits molt diversos. Aquest projecte se centra en treballar en l'àmbit de la justícia, un àmbit en el qual la presència de llengües estrangeres suposa tot un repte tant per als professionals com per a l'Administració pública, que l'any 2018 va destinar més de 3,5 milions d'euros als judicis multilingües, d'acord amb el darrer l'informe «Dades estadístiques d'interpretacions i traduccions judicials 2018» publicat per la Sub-direcció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica de la Generalitat de Catalunya. És per aquets motiu que la finalitat d'aquest projecte és formar els estudiants mitjançant la simulació de judicis amb intèrprets.
Aquesta és una proposta interdisciplinaria i interdepartamental que té l'objectiu d'acostar la tasca de l'intèrpret judicial als futurs advocats defensors, fiscals i jutges, i, també, d'acostar la professió d'aquests operadors judicials als futurs intèrprets. L'any 2018 es van realitzar 32.485 interpretacions als òrgans judicials i les fiscalies de Catalunya, cosa que fa necessari que els docents incorporem aquesta realitat a les aules i formem els futurs professionals. Aquest projecte es proposa donar resposta a aquesta necessitat, creant formacions que consistiran en la preparació i desenvolupament d'escenificacions de judicis en els quals els estudiants puguin aplicar bones pràctiques per a treballar amb intèrprets judicials.

Link to the full project