Universitat Rovira i Virgili

L'impacte de les tecnologies de traducció en el català tècnic (PBR 2006-07)

   L'objectiu general del projecte és estudiar els efectes de les tecnologies de traducció sobre la qualitat del català tècnic.

Això implica comprovar si l'ús de memòries de traducció fa que les traduccions al català siguin diferents de quan no es fan servir aquests programes informàtics. Com que aquests programes de moment es fan servir principalment per a la documentació tècnica, volem mesurar l'impacte lingüístic que aquesta tecnologia té en els textos tècnics traduïts de l'anglès al català, sobretot en l'àmbit de localització (adaptació lingüística, cultural i tècnica) de programes informàtics.

Final report

Related publications

Biau Gil, José Ramón. 2005a. "'Please translate close to the source text, i.e. deliver a good translation' - Trust and Technology Problems Related to Literal or Free Translation". Génesis. Revista Científica do ISAI. nº 5. 77-82.

Biau Gil, José Ramón. 2005b. Flying blind. Translation interfaces and non-verbal elements in hypermedia texts. Tarragona: Intercultural Studies Group. (Treball d'investogació).

Biau Gil, José Ramón & Anthony Pym. 2003. "Las memorias de traducción y el olvido del traductor. Apuntes para la pedagogía de un avance pedagógico imperfecto". Gloria Corpas Pastor and María José Varela Salinas, eds Entornos informáticos de la traducción profesional. Las memorias de traducción. Granada: Editorial Atrio.

Pym, Anthony. 2003. Redefining Translation Competence in an Electronic Age. Meta 48. 481-497.

Pym, Anthony. 2004. The Moving Text: Localization, Translation, and Distribution. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.

Pym, Anthony, et al., eds. 2006. Translation Technology and its Teaching (with much mention of localization). Tarragona: Intercultural Studies Group. 97-105.

Vilanova i Subirats. Sílvia. 2006. L'impacte de les memòries de traducció sobre el text d'arribada: interferències i trets lingüístics. Tarragona: Intercultural Studies Group.