Universitat Rovira i Virgili

ICE Innovació Docent 2015-2016

|Alt imatge|

ACTUALITZACIÓ DE MATERIAL DOCENT VIRTUAL PER A COMPETÈNCIES BÀSIQUES RELACIONADES AMB LA TRADUCCIÓ

Aquest projecte vol actualitzar els materials que cobrien en anglès competències bàsiques i transversals als nostres Màsters de Traducció anteriors (2000-2008)  per tal d'adaptar-los a les noves versions del programari del Màster de Traducció (2015-16) i a les necessitats actuals dels estudiants i fer-los públics.

En primer lloc s'analitzaran quins dels materials anteriors sobre ús avançat de Word i Eines de traducció s'han d'actualitzar, llavors es gravaran els nous tutorials virtuals i s'actualitzaran les tasques recomanades que siguin aplicables en coordinació amb els nous videotutorials i la nova plataforma. En segon lloc, es crearan materials nous sobre un ús òptim de traductors automàtics i les eines de detecció de plagi. Es crearan les tasques recomanades i es gravaran els videotutorials.

Finalment, els mòduls es posaran a disposició dels estudiants. 

Podeu consultar aquí la memòria final del projecte.