Universitat Rovira i Virgili

SGR 2014 - 2016

AGAUR logo

Programa de recerca: La recepció de la comunicació interlingüística mediada

De 2014 a 2017, l'Intercultural Studies Group es centrarà en estudiar com els textos es reben (es llegeixen, es miren, s'hi respon) en situacions de comunicació interlingüística mediada (traduccions) comparada amb la comunicació monolingüe no-mediada (no traduccions).

L'actual projecte va més enllà de la traducció en un sentit estricte. La comunicació interlingüística mediada fa referència a qualsevol forma de comunicació on hi ha un canvi d'idioma i un mitjancer entre l'emissor i el receptor. Per tant, no inclou només la traducció i la interpretació, si no també resums, edició, revisió, i copy-editing a mitjans audiovisuals, escrits, orals i mediats per ordinador. Per tal d'identificar els efectes de la mediació i del canvi de codi lingüístic, compararem aquestes formes de comunicació mediada amb formals monolingües no mediades.

Tot i que el camp de la investigació lingüística mediada ha estat en expansió els darrers trenta anys, no es sap gairebé res sobre com els usuaris (receptors) participen a la comunicació. Es sap molt de com la comunicació mediada es produeix, revisa, i edita, i com les noves tecnologies poden millorar aquest procés, però es sap molt poc de com es rep.

Malgrat això, l'estudi de la comunicació mediada pren més importància amb l'augment de la mobilitat geogràfica. Per una banda, la mobilitat fa que les societats siguin més multilingües i multiculturals. Per altra banda, la governança democràtica requereix que tots els ciutadans tinguin accés a la informació compartida, per tal d'assolir un nivell necessari d'integració i participació. Els idiomes s'usen tant per la mobilitat com per la integració: idealment, alguns idiomes son bons per la mobilitat, i d'altres per la integració. Qualsevol política lingüística que busqui una democràcia participativa requereix accions que involucren un tira i arronsa entre aquests dos extrems. La comunicació interlingüística mediada es un exemple d'aquest tipus d'accions.

Sub-projectes de recerca

The reception of non-professional subtitling (David Orrego-Carmona)

- The reception of (non)professional subtitling (tesi doctoral). 

- "Subtitling, Video consumption and Viewers: The Impact of the Young Audience". Translation Spaces 3: 51-70. 2014.

- "Where is the audience? Testing the audience reception of non-professional subtitling" In Translation Research Projects 5, E. Torres-Simon and D. Orrego-Carmona (eds). Tarragona: Intercultural Studies Group. 2014.

Estratègies traductores en la recepció del manga (Ester Torres-Simón i David Orrego-Camona)

- Resultats de l'enquesta sobre manga entre estudiants de la URV.

- Resultats preliminars de l'experiment amb rastreig ocular (presentació en anglès).